Manifesti i Woman On Boards Albania

Krijimi i “Women on Boards – Albania” në gusht 2023 është një zhvillim pozitiv për promovimin e diversitetit gjinor në udhëheqjen e korporatave në Shqipëri. Gratë në Borde – Shqipëria është themeluar mbi besimin se gratë e lulëzuara krijojnë një botë të lulëzuar. Qëllimi i organizatës është të luajë një rol të prekshëm në avokimin e diversitetit në bordet e korporatave dhe sigurimin e ngritjes së kapaciteteve që ngrenë fuqinë e grave në rolet e larta vendimmarrëse dhe ngritin fuqinë e saj udhëheqëse dhe ekonomike. Ai synon të kontribuojë ndjeshëm në rritjen e numrit të grave në bordet e korporatave, rritjen e numrit të grave drejtuese të gjeneratës së ardhshme dhe promovimin e një mjedisi biznesi më gjithëpërfshirës dhe të larmishëm në Shqipëri. Ai ofron programe për ndërtimin e kapaciteteve, trajnime, rrjetëzim dhe mentorim, si dhe punon në rritjen e ndërgjegjësimit për rëndësinë e diversitetit gjinor në qeverisje. Ai ofron një platformë për gratë aspirante të Bordit brenda dhe jashtë Shqipërisë për t’u lidhur, ndarë dhe mbështetur reciprokisht njëra-tjetrën për t’u rritur dhe shpalosur potencialin e tyre.

Në një botë që ndryshon shpejt, gratë shqiptare po bëjnë përpjekje të guximshme për të ndërtuar mbi aspiratat dhe potencialin e tyre. Sot, ne jemi të emocionuar të njoftojmë krijimin e Grave në Borde-Shqipëri!
Janë 8.5 milionë shqiptarë në botë dhe vetëm 2.8 në Shqipëri. Midis tyre, gratë e famshme dhe të nderuara profesionale janë në ballë të inovacionit, duke udhëhequr biznese të suksesshme dhe bordet e korporatave. Nga mbretëresha Teuta, te Shorte Galica, te Nënë Tereza, nga Sabiha Kasimati, te Kozeta Sevrani, te Mira Murati, nga Elena Gjika, te Tefta Tashko, te Dua Lipa – Shqipëria ka modele femrash, brenda dhe jashtë Shqipërisë, në të gjithë jetën. sfera dhe profesione që mund të frymëzojnë brezat për të bërë një ndryshim.

“Lindja e WOB-AL është një dëshmi e angazhimit tonë të palëkundur për të shfrytëzuar potencialin e jashtëzakonshëm të grave shqiptare për të na udhëhequr drejt një të ardhmeje më të ndritshme. dhe nevojën urgjente për të nxitur inovacionin ekonomik dhe social në Shqipëri”.

Gratë e lulëzuara krijojnë një botë të lulëzuar. Gratë e fuqizuara nxisin inovacionin ekonomik dhe social. Këto aspirata frymëzuan themeluesit e WOB-AL dhe po lidhin gra dhe burra të nderuar shqiptarë që e konsiderojnë Diversitetin në Borde si një gur themeli për një Shqipëri më të mirë, për një botë më të mirë.

WOBAL Vizioni

Vizioni ynë është që: Të ofrojmë një platformë që frymëzon dhe mundëson rritje të qëndrueshme dhe ndikim pozitiv të grave në Borde dhe në Lidership.

WOB Albania synon të bëhet zëri mbrojtës i DEI-së në Bordet e Drejtorëve dhe i lidershipit dhe rritjes ekonomike të grave. Ajo synon të jetë një partner konstruktiv në krijimin e një shoqërie me më shumë integritet, një shoqëri që ushqen potencialin e grave të gjitha duke refuzuar barazinë gjinore dhe praktikat më të njohura.

Anëtarët e Bordit

Albana Vrioni

Drejtor Ekzekutiv

Unë besoj se gratë e lulëzuara krijojnë një shoqëri të lulëzuar. Zhbllokimi i potencialit të jashtëzakonshëm të grave për të shkëlqyer në rolet drejtuese është në qendër të krijimit të një shoqërie që rinovon me ritmin e kohës dhe formësimin e të ardhmes më të mirë. Shqipëria duhet të shfrytëzojë këtë potencial! Duke krijuar dhe udhëhequr Women On Boards – Albania, unë dua të vendos hapat për ta realizuar këtë.

Irush Vrioni

Unë besoj në mençurinë “Nëse doni të ecni shpejt, shkoni vetëm – nëse doni të shkoni larg, shkoni së bashku” dhe zbuloj se së bashku ne jemi një forcë shumë më e fortë në formësimin e të ardhmes më të mirë.

Irush Vrioni

I believe in the wisdom “If you want to go fast go alone – if you want to go far go together” and find that together we are a much stronger force in shaping better futures.

Rudina Murati

Jam e privilegjuar të vij nga një familje që më mësoi që në moshë të re të jem e pavarur duke u kujdesur thellë për më të dashurit tim dhe që në çdo fazë të jetës sime kam pasur pranë vetes gra të forta që më kanë ndihmuar, mbështetur dhe fuqizuar.

 

Unë iu bashkua Women on Boad Albania sepse ndjeva se ishte koha që unë të bashkëkrijoja dhe të kontribuoja së bashku me gra dhe burra të tjerë për të përmirësuar ekosistemin shqiptar për gratë në karrierën dhe dhomat e tyre, për ne dhe shoqërinë tonë.

Fatbardha Rino

Jam e emocionuar që jam pjesë e “Women in Board Albanian” si anëtare e bordit. Unë besoj fuqishëm në potencialin e jashtëzakonshëm të grave për të shkëlqyer në rolet udhëheqëse. Shoqëria jonë lulëzon kur perspektivat dhe talentet e ndryshme janë në ballë, dhe gratë kanë një rol vendimtar për të luajtur në këtë. Duke u bërë anëtare e bordit, shpresoj të kontribuoj në thyerjen e barrierave që pengojnë gratë dhe krijimin e një mjedisi më gjithëpërfshirës të sallës së këshillit.

Fatbardha Rino

I’m thrilled to be a part of “Women in Board Albanian” as a board member.
I firmly believe in the immense potential of women to excel in leadership roles. Our society thrives when diverse perspectives and talents are at the forefront, and women have a crucial role to play in this. By becoming a board member, I hope to contribute to breaking down barriers that hold women back and creating a more inclusive boardroom environment.

MISIONI ynë është që:

  • Të jemi Kampion Diversiteti dhe Përfshirja në Bordet e Kompanisë;
  • Të nxisim një komunitet të liderëve që formojnë të ardhmen, duke ngritur dhe fuqizuar gratë për të bërë një ndryshim;
  • Të shpalosim talentet e jashtëzakonshme të grave profesioniste shqiptare në skenën botërore.

FOKUSI ynë:

WOB-Albania qëndron për Barazi në përfaqësimin e Grave në Borde bazuar në meritokraci, në përputhje me Direktivën Evropiane për Diversitetin dhe Përfshirjen. Duke bashkëpunuar me partnerë ndërkombëtarë që ndajnë dhe mbështesin aspiratat tona, ne jemi të përkushtuar për të ndërtuar një Shqipëri moderne dhe evropiane.

VLERAT TONA:

Ne besojmë dhe udhëhiqemi nga:

  • Ngritja e individit brenda kolektivit ;
  • Besimi në veprimet që flasin më shumë se fjalët ;
  • Ndërtimi i lidhjeve dhe shfrytëzimi i fuqisë së besimit, respektit dhe rezonancës për të përmbushur misionin tonë.

 

Ndihemi të përulur që kemi mes nesh “katalizatorë” të nderuar shqiptarë dhe ndërkombëtarë dhe që operojmë në partneritet me European Women on Bords (EWOB).
Unë jam sinqerisht mirënjohës për përkushtimin e bordit tonë startup: Albana Vrioni, Rudina Murati, Fatbardha Rino, Irush Vrioni, si dhe këshilltarët tanë të nderuar: Hagen Graf von Schweinitz-Krain, Kristen Anderson, Eglantina Gjermeni, Kozeta Sevrani, Entela Memish, Ines Muçostepa.