SPONSORIZIMET

E hapur për kompanitë dhe organizatat jofitimprurëse brenda dhe jashtë Shqipërisë.

WOB-AL kërkon të krijojë partneritete afatgjata me kompani dhe organizata jofitimprurëse, pavarësisht nga madhësia e tyre, që mbështesin diversitetin në vendimmarrje brenda organizatës së tyre dhe janë të përfshirë në mënyrë aktive në aktivitete për këtë qëllim. Partneritetet negociohen dhe bien dakord mbi bazën e porositur dhe bazohen në aksesin e ndërsjellë në burimet plotësuese të përcaktuara në mënyrë dypalëshe.

Si mund të na suportoni?

Si sponsor, mbështetja juaj do të përdoret për të realizuar iniciativat e mëposhtme.

EVENTE

WOB-AL është në kërkim të sponsorëve për tre lloje ngjarjesh: Konferencën Vjetore të WOB-AL, seminare dhe panele diskutimesh përgjatë gjithë vitit.

Konferenca vjetore e WOB-AL 
Konferenca Vjetore e WOB-AL është ngjarja kryesore vjetore e organizatës. Do të organizojë një darkë gala dhe një ceremoni çmimesh e ndjekur nga konferenca kryesore.

Workshops dhe panel diskutimi
Në bashkëpunim me sponsorët, WOB-AL synon të organizojë evente dhe takime lokale përgjatë vitit. Marrëveshja e sponsorizimit përfshin ekspozimin e markës për sponsorët, si dhe pozicionim ne axhendë për të folur në evente, duke ju ofruar mundësinë për të shfaqur iniciativat tuaja dhe/ose për të marrë një pozicion mbi një temë, në përputhje me udhëzimet e WOB-AL.

PROJEKTE

WOB-AL kërkon të jetë lider në krijimin dhe shpërndarjen e kërkimeve të bazuara në fakte mbi diversitetin dhe dimensionet gjinore, me fokus të veçantë në vlerën e shtuar të diversitetit për rritjen sociale dhe ekonomike.

Ne synojmë krijimin dhe mbajtjen e një komuniteti të kualifikuar dhe një databazë të dhënash të besueshme të grave ambicioze dhe të gatshme për pozionim në borde drejtuese në Shqipëri.

Ne synojmë gjithashtu të ushqejmë një rrjet ekspertësh shumë të kualifikuar në fusha të rritjes si fintech, siguria kibernetike dhe hapësira dixhitale, të kuruar nga gra vizionare që kërkojnë të krijojnë një ndikim pozitiv.

Termat dhe kushtet për mbështetjen dhe kontributet në këto projekte diskutohen në bazë të kërkesës.

PARTNERITET

E hapur për kompanitë dhe organizatat jofitimprurëse brenda dhe jashtë Shqipërisë.

WOB-AL kërkon të krijojë partneritete afatgjata me organizata të gatshme për të mbështetur kauzën tonë, aktivitetet tona dhe udhëtimin tonë në mënyra që kanë vlerë të rëndësishme në arritjen e qëllimeve tona strategjike.

Partneritetet mund të jenë:

Ndërmarrjet e përbashkëta – ne bashkojmë forcat dhe kompetencat në ofrimin e projekteve që mbështesin të dyja palët në përmbushjen e misionit të tyre dhe arritjen e objektivave të tyre.

Partneriteti në rrjet – ju krijoni mundësinë që organizata jonë të jetë në shërbim të rrjetit tuaj dhe ne ofrojmë vlerë së bashku..

Operations subsistence – Media, hapësira për takime dhe evente, logjistika, këshillimi, trajnimi dhe mentorimi janë shembuj të partneriteteve, që megjithëse nuk ofrohen në terma monetarë, kanë vlerë reale dhe të rëndësishme për organizatën tonë, lehtësojnë kostot tona operacionale dhe rritin shtrirjen tonë.

Partneritetet janë krijuar për të krijuar rezualtate të favorshme për të dyja palët. Fushëveprimi dhe Termat dhe Kushtet e tyre dhe diskutohen në bazë të porosisë.

SPONSORIZIMI INDIVIDUAL

AFFILIATE SPONSORSHIP

E hapur për këdo që ka përfunduar të paktën një program të WOB-AL

Si Affiliate, ju:

  • Merrni akses falas në një grup të pasur burimesh në internet
  • Aksesoni seminaret WOB-AL me një tarifë preferenciale
  • Publikoheni në Drejtorinë e të diplomuarve të WOB-AL dhe Partnerëve

ASSOCIATE SPONSORSHIP

E hapur për këdo që ka konkurruar të paktën një program të WOB-AL, dhe merr pjesë si ekspert i lëndëve në programet e kërkimit, udhëheqjes ose certifikimit të WOB-AL.

Si Associate ju:

  • Përfitoni nga privilegjet e Affiliate të listuara më sipër
  • Ndani njohuritë tuaja me rrjetin WOB-AL
  • Publikoheni  në Drejtorinë WOB të anëtarëve të tjerë
  • Paraqitet në Drejtoritë e gatshme të Bordit për organizatat tona partnere
  • Kualifikoheni për të marrë pjesë në projektet e sipërmarrjes së përbashkët të WOB-AL me partnerë vendas dhe globalë.

“Gratë e lulëzuara nxisin një botë të lulëzuar. Duke investuar në diversitet sot, ne mbjellim farat e së nesërmes më të mirë për ta çmuar dhe aspiruar.”

- Albana Vrioni, Drejtoreshë Ekzekutive e WOB-AL

Sponsorizimi juaj është i rëndësishëm për kauzën tonë, na kontaktoni për të marrë broshurën e Politikës së Sponsorizimit me të gjitha detajet.